Kundcase

Walk-in garderob

För att skapa denna walk-in garderoben behövdes inte ett extra rum i bostaden, det räckte med ett stort sovrum.

Uppdrag: 3D Visualisering & modellering
Plattform: 3ds Max & Corona Renderer
Datum: 2019

Problem

Snickaren vi samarbetade med under detta projekt hade en idé på hur han skulle designa garderoben men kunde inte förklara/visa för kund på ett proffesionellt sett.

Lösning

Efter möten, inspirations bilder och val av material så visualiserade vi walk-in garderoben snickaren hade föreställt.

Planlösning

Renders