Customer case

IZA Extensions

IZA skapades och drivs av kvinnor, för kvinnor. Bakgrunden till Iza extensions är att vi tror på och inspireras av starka, självständiga kvinnor. Vi strävar efter att vara ett statement för alla kvinnor, världen över, att vara eller bli starka. Vi kom in för att hälpa IZA med deras online shop.

Assignment: Webbutveckling, E-handel
Platform: Woocommerce & Elementor
Date: 2020

Problem

IZA Extensions säljer hårprodukter och är i behov av en online platform för att utföra sin försäljing 

Solution

Vi kom fram med en snygg och professionell design för IZA Extensions hemsida, med all de funktioner och tillägg som dom behöver för att driv sitt företag. Sidan är helt baserad på Woocommerce och Elementor.

Device Slider
Device Slider

Website