3D-VISUALISERING

Den mest kraftfulla kommunikatören

Vi gillar att tänka på 3D-visualiseringstjänster som “stavkontroll” i designvärlden. Oavsett hur säker du är på ditt språk, skickar du ut något utan en snabb stavningskontroll resulterar det vanligtvis i förbisatta misstag och slarviga detaljer. 3D-visualiseringstjänster är digitala representationer av din vision som underlättar all obehag du har i ditt projekt. Tillsammans kommer våra experter, avancerade programvaror och kraftfulla datorer att förvandla dina designidéer till en informativ och konceptuell kommunikatör som illustrerar även de minsta detaljerna.

360° VR Rundvandring

Vår 360°​ rundvandringstjänst låter dig göra en VR-genomgång av ditt utrymme innan produktionen. Denna hyperrealistiska tjänsten kommer att ge dig tydligast möjliga syn på ditt utrymme, från en mängd olika perspektiv, vilket ger dig största förtroende att gå vidare med byggandet av projektet.

3D Rendering

Vi skapar högkvalitativa bilder av din ritningar. Med våra innovativa 3D-visualiserings skills skapar vi realistiska representationer för arkitekter, designers, byggare, mäklare, fastigheter, byggföretag och många fler!
3D visualisering 3D Rendering​ 3D visualisering 3D Rendering​
3D Modellering 3D Visualisering 3D Modellering 3D Visualisering

3D Modellering

En 3D-modell kan skapas innan produktionen för att undvika design fel. Denna tjänst kommer att ge dig en klar uppfattning om hur din produkt kommer att se ut i fråga om storlek, ergonomi, funktionalitet och stil.

En 3D-modell krävs för att producera en renderad bild (med material, texturer, o.s.v.)

360° Presentation

Ta din modell till nya höjder och få en 360° visualisering av din produkt.Detta är en interaktiv tjänst som gör att dina kunder kan rotera din produkt 360° grader för att få en exakt bild av hur produkten ser ut och även de minsta detaljerna syns.